Aplikace Vaše Datová Schránka

Datová schránka je elektronické úložiště zřízené Ministerstvem vnitra ČR a určené k doručování a provádění úkonů primárně vůči orgánům veřejné moci. 

Kompletní informace najdete na webových stránkách www.datoveschranky.info.

 

Přístup do datové schránky je možný přes webový portál nebo pomocí nějaké aplikace napojené na rozhraní ISDS (nejčastěji takovým prostředníkem bývá spisová služba).

Naše společnost nabízí řešení spisové služby ve formě plnohodnotné aplikace, viz Spisová služba ELISA, nebo ve své Lite verzi.

Lite verze je pak také jako aplikace Vaše Datová Schránka nabízena jako hostovaná služba, plně samoobslužná, viz www.vasedatovaschranka.cz.

Aplikace Vaše Datová Schránka je hostovaná služba, kde si zákazník nepořizuje licence, ale službu si pronajímá. Podle počtu aktivních uživatelů hradíte měsíční poplatek v odpovídající výši.

Aplikace Vaše Datová Schránka nabízí:

  • Úplné ovládání datových schránek
  • Žádná instalace, možnost použít odkudkoli a z libovolného PC se systémem Windows, Mac, Linux
  • Neomezený počet odeslaných a přijatých datových zpráv
  • Nulové pořizovací náklady
  • Možnost evidovat jakékoli další dokumenty, řídit oběh dokumentů, přiložení libovolných příloh…
  • Možno používat i jako jednoduchou spisovou službu – ELISA lite (úplná shoda se zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě…)
  • Pravidelné měsíční platby jen za to, co skutečně používáte
  • Vysoká bezpečnost – data jsou uložena ve špičkovém datovém centru a pravidelně zálohována
  • Garantujeme vysokou dostupnost služby

Firma Microsoft zveřejnila naše řešení datových schránek na adrese www.microsoft.com/cze/datoveschranky/firma/default.aspx.

vase_datova_schranka_screen_1

E-shop

Pohotovost EuroDat
v mimopracovní dobu:
+ 420 737 219 701

Twitter Facebook LinkedIn
EET