Nové technologie bezpečnosti elektronických archivů

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0005005

 

 

Příjemce podpory, (místo realizace projektu):

CNS a.s.
IČ: 26129558
Nad Šafranicí 574
276 01 Mělník

Anotace projektu:

Předmětem projektu je vývoj technologického řešení archivů elektronických dokumentů umožňující bezpečnou a dlouhodobou archivaci těchto dokumentů. Aplikace bude splňovat 100 % bezpečnost archivovaných dokumentů proti přístupu neoprávněných osob, včetně provozovatelů úložišť. Aplikace dále zajistí snížené riziko selhání jednotlivce cestou součinnosti více než jedné osoby, následně také definici minimálního počtu osob nezbytně nutných pro přístup k obsahu archivovaného dokumentu, a především možnost získání duplikátu za poškozený (zničený) elektronický dokument.

 

Realizace projektu:

od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2019

 

Předpokládaný rozpočet projektu:

16 571 040,- Kč

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je vyvinutí nového technologického archivu elektronických dokumentů, pro zajištění bezpečné dlouhodobé archivace elektronických dokumentů.

 

 

 

E-shop

Pohotovost EuroDat
v mimopracovní dobu:
+ 420 737 219 701

Twitter Facebook LinkedIn
EET