Safety4Data New Generation

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0005007

 

Příjemce podpory, (místo realizace projektu):

CNS a.s.
IČ: 26129558
Nad Šafranicí 574
276 01 Mělník

 

Anotace projektu:

Předmětem projektu je vývoj nové aplikace využívající moderního technologického řešení, které je zaměřeno na maximální zabezpečení dat v průběhu komunikace prostřednictvím sítě internet mezi ověřenými uživateli. Projekt řeší integraci jednotlivých funkcionalit stávajícího firemního produktu Safety4Data a systému NOTEZA do nové aplikace, jež se používá pro kryptaci dat Vernamovou šifrou, u které je exaktním matematickým důkazem prokázána 100 % bezpečnost přenášených souborů.

 

Realizace projektu:

 od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2019

 

Předpokládaný rozpočet projektu:

16 438 380,- Kč

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je vyvinutí nové SW aplikace, která bude schopna zajistit 100 % ochranu dat v průběhu komunikace prostřednictvím sítě internet mezi ověřenými uživateli. 

E-shop

Pohotovost EuroDat
v mimopracovní dobu:
+ 420 737 219 701

Twitter Facebook LinkedIn
EET