SELMA New Generation

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0005095

 

Příjemce podpory, (místo realizace projektu):

CNS a.s.
IČ: 26129558
Nad Šafranicí 574
276 01 Mělník

 

Anotace projektu:

Předmětem projektu je zajištění elektronické evidence zdravotnické dokumentace, a to především části týkající se komunikace mezi laboratoří a zdravotnickým zařízením (lékař, nemocnice). Konkrétněji se jedná o žádanky o laboratorní vyšetření a výsledky. Projekt dále přináší podporu pro transport a distribuci zdravotnického materiálu do sítí laboratoří.

 

Realizace projektu:

od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2019

 

Předpokládaný rozpočet projektu:

16 260 180,- Kč

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je výměna stávající architektury za ESB architekturu.

E-shop

Pohotovost EuroDat
v mimopracovní dobu:
+ 420 737 219 701

Twitter Facebook LinkedIn
EET